Functionele typen groen

Verschillende typen, verschillende functies

Bij groen denkt u waarschijnlijk niet gelijk aan gezondheidszorg of watermanagement. Toch is het zo dat groen wel degelijk kan ondersteunen op deze vlakken. Groen hoeft niet alleen maar geld te kosten, het kan ook iets opleveren.

Bij stedelijk ontwerp of bij groenrenovaties in wijken moeten lastige keuzes worden gemaakt. De belangen moeten worden afgewogen van de bewoners en gebruikers, beleidsdoelen moeten worden nagestreefd, maar ook moeten aanleg en onderhoud betaalbaar zijn. Voor een uitgebalanceerde keuze moet echter niet alleen gelet worden op de kosten, maar ook op de baten van het groen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het groen ons veel oplevert?
Als bekend is welke baten het belangrijkst zijn, kan het type groen daaraan worden aangepast. Zouden straatbomen het meest effectief zijn, of werkt gevelgroen beter? Of doet een goedkoop grasveld al alles dat we willen? Gaat het om het oppervlak aan groen, of om het volume, en maakt de soortkeuze nog wat uit? Werkt het overal in de stad even goed? Is de oriëntatie op de zon en wind van invloed? Is bodemverbetering essentieel voor het effect?
In wetenschappelijk onderzoek aan ecosysteemdiensten is gelukkig al veel bekend over zaken als:

  • De effectiviteit van verschillende typen groen voor specifieke ecosysteemdiensten
  • De plaatsen in de stad waar van groen de grootste effecten te verwachten zijn
  • De randvoorwaarden waaraan een groenelement moet voldoen om optimaal te werken

Actifolia kan u ondersteunen indien u vragen over deze onderwerpen heeft. Na een uitleg over de situatie waaraan u werkt kan ik u meteen wat mondelinge informatie geven op basis van het onderzoek dat ik eerder deed, zodat u snel verder kunt. Indien dit niet voldoende is kan ik gericht op zoek gaan naar antwoorden op uw vragen in de literatuur. Dit kan mondeling of schriftelijk gepresenteerd worden. Indien u aan een groot project met meerdere partijen werkt, kan het ook zin hebben om de bevindingen in een presentatie te verwerken.
Indien u vaak korte vragen op het gebied van groen heeft, is het mogelijk om een abonnement op ondersteuning te nemen. U kunt dan steeds contact opnemen voor korte telefonische adviezen. De uren worden dan aan het eind van een afgesproken periode gefactureerd.

Bollenmengsel In Stadspark Lisse 2
Spiraea Plantvak
Vaste Planten Hillegom Staand