Actifolia adviseert groenprofessionals over het functioneel toepassen van beplanting in de openbare ruimte.

Functioneel groen in de openbare ruimte

Het moet mooi zijn en het beheer moet simpel en goedkoop kunnen, zo is ons stadsgroen nu. Maar groen heeft niet alleen kosten; de baten zijn ook aanzienlijk. Stadsbeplanting levert op meerdere gebieden tegelijk geld op of bespaart het. Watermanagement, gezondheidszorg, biodiversiteit, noem maar op.
We zijn nu toe aan de logische vervolgstap. Kunnen we met de keus van beplanting deze baten verder optimaliseren? De benodigde gegevens hiervoor zijn enkel nog te vinden in wetenschappelijke literatuur over ecosysteemdiensten. Actifolia kan u op basis daarvan praktische adviezen geven welk type beplanting en welke plantensoorten/cultivars u multifunctioneel kunt inzetten.
Welke functies van stadsgroen wilt u een extra kwaliteitsimpuls geven?

Beleidsondersteuning

Als beplantingsdeskundige adviseer ik bedrijven en overheden bij beplantings- en inrichtingsvraagstukken in de openbare ruimte.

› Ondersteuning in groenbeleid

Functionele typen groen

Het op een functionele manier inzetten van groen wordt steeds logischer. Maar welke types kunt u het beste voor welke functionaliteiten benutten?

› Functionele typen groen

Soorten met meerwaarde

Planten kunnen vaak meer dan wij denken. In het enorme sortiment zijn er altijd wel een paar te vinden die precies doen wat u wilt.

› Soorten met meerwaarde
Beplanting Voor Natte Locaties

Groen speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding van de stad. Hoe maken we groene wateropvang multifunctioneel en aantrekkelijk?

Invloed Groen Op Huizenprijzen

Een aantrekkelijke groene omgeving heeft een positief effect op huizenprijzen en op het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Fietsers En Joggers In Maximapark

Wonen in een groene omgeving verbetert onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, vooral door het verlagen van stress.

Biodiversiteit Atalanta Op Sedum Close Up

Een hoge biodiversiteit is positief voor mens, dier en plant. Maar het verlaagt ook de kans op plantenziekten.